1 2 3 4 4

Protecţia împotriva incendiilor

Brosura PDF - ro


Brosura PDF - en

Plăci - OWAcoustic ca material de construcţie

Conform normelor DIN EN 13501-1 şi DIN 4102 partea 1, materialele de construcţie se împart în următoarele categorii în funcţie de comportarea lor la foc:

Denumirea în domeniul
supravegherii execuţiei
în construcţii
Condiţii suplimentare DIN EN 13501-1 DIN 4102
Fără fum Fără cădere arzătoare
/ picurare arzătoare
Necombustibil x x A1 A1
x x A2-s1,d0 A2
Greu
inflamabil
x
x
x
x
B-s1, d0
C-s1,d0
B1
  x
x
x
x
A2-s2, d0
A2-s3, d0
B, C-s2, d0
B, C-s3, d0
B1
x
x
x
x
  A2-s1, d1
A2-s1, d2
B, C-s1, d1
B, C-s1, d2
B1
    A2-s3, d2
B, C-s3, d2
B1
Normal
inflamabil
x x
x
x
D-s1, d0
D-s2, d0
D-s3, d0
E
B2
x   D-s1, d2
D-s2, d2
D-s3, d2
B2
    E-2d B2
Usor
inflamabil
    F B3

Apartenenţa la clasa materialelor de construcţie necombustibile trebuie demonstrată printr-o acreditare în domeniul supravegherii execuţiei în construcţii emisă de Institutului pentru Tehnica Construcţiilor Berlin şi trebuie garantată prin intermediul unor controale curente ale calităţii. Este permisă doar utilizarea acelor materiale de construcţie, prevăzute cu un semn distinctiv oficial care atestă calitatea produsului.

Plăcile OWAcoustic-premium- pot fi livrate în clasele de material de construcţie A2-s1,d0. Ele pot fi recu- noscute pe baza următoarelor semne distinctive care atestă calitatea produsului:

A2-s1,d0 conform DIN EN 13501-1 :

  • OWAcoustic premium Z-56.421-919
  • OWAcoustic smart Z-56.421-923

Plăci B1 conform DIN 4102 :

  • Plăci OWAcoustic-Excell PA III
  • OWAlux 64/8 PA III

Cerinţe adresate întregului element de construcţie portant: Plafon brut + plafon fals

Un element de construcţie în sensul DIN 4102 respectiv al DIN EN 13501-2 nu este doar plafonul fals singur, ci construcţia completă - compusă din planşeul portant şi plafonul fals sau din acoperiş şi plafon fals. Această construcţie completă are rolul de a împiedica trecerea focului cât mai mult timp posibil. În acest scop, o mare importanţă revine nu doar materialului plafonului fals, ci şi comportamentului la foc al construcţiei de agăţare.

Cerinţe referitoare doar la plafonul fals: unitate independentă de protecţie împotriva incendiilor

Sus, în spaţiul gol al acoperişului, trebuie protejate conductele de alimentare – jos, drumurile de evacuare în caz de incendiu. În acest scop, am creat unităţile independente de protecţie împotriva incendiilor. Cu ajutorul acestora, se ating valori ale claselor de rezistenţă la foc EI 30, de la F 30 până la F 90. Acest lucru înseamnă, că drumurile de evacuare aflate sub porţiunea incendiată sunt protejate până la 90 de minute. Exact aceeaşi perioadă de timp sunt protejate şi conductele de alimentare, în cazul în care incendiul se produce în cameră.
Unităţile se livrează gata pentru montare.