1 2 3 4 4

OWAcoustic

Brosura PDF

Creşterea continuă a poluării acustice în viaţa noastră zilnică a dus la creşterea importanţei protecţiei împotriva zgomotului în construcţiile civile şi industriale moderne. Fiecare dintre noi doreşte să trăiască şi să muncească în linişte. Pentru a se atinge acest obiectiv, toţi cei care contribuie la proiectare şi realizare trebuie să colaboreze activ.

Sistemele pentru plafoane OWAcoustic sunt utilizate pentru soluţionarea unor diferite sarcini acustice. Domeniile de utilizare a plafoanelor OWAcoustic se pot imparti in acustica încăperii si acustica constructiei.

Acustica încăperii

Acustica încăperilor este o ramură a acusticii. Acustica încăperilor analizează felul în care amenajarea interioară a unei încăperi influenţează folosirea planificată a încăperii. Utilizatorii spaţiilor îşi doresc de cele mai multe ori sau o bună claritate a sunetului vorbit sau o bună folosire în scopuri muzicale. Dacă o încăpere va fi utilizată atât pentru limba vorbită cât şi pentru muzică, atunci concepţia acustică va avea întotdeauna nevoie de o soluţie de compromis.

La proiectarea şi amenajarea acustică a unui spaţiu, trebuie respectată pe lângă dimensionarea potrivită a măsurilor de absorbire a zgomotelor, mai ales poziţionarea corectă a suprafeţelor reflectorizante şi absorbante. Dacă într-o încăpere se doreşte, de exemplu, o clară înţelegere a sunetului vorbit, aceasta nu se obţine doar printr-o propagare directă a sunetului, ci mai ales prin raportul dintre reflexiile timpurii şi târzii, cât şi prin direcţia lor de incidenţă.

Principalii factori care influenţează calitatea acustică a unui spaţiu sunt:

  1. poziţia încăperii în clădire
  2. amortizarea sunetului la piesele de construcţie împrejmuitoare
  3. producerea de zgomote datorită instalaţiilor tehnice ale clădirii
  4. forma şi dimensiunea încăperii (structura primară)
  5. structura suprafeţelor care delimitează încăperea (structura secundară)
  6. obiecte de mobilier (structura secundară)
  7. dimensionarea şi aranjarea în spaţiu a suprafeţelor care absorb şi reflectă sunetul

Acustica constructiei

Acustica construcţiilor este o ramură a acusticii.
Acest domeniu de specialitate analizează felul în care construcţia influenţează răspândirea sunetului între încăperile unei clădiri.
Plafoanele false suspendate OWAcoustic se folosesc de regulă pentru îndeplinirea următoarelor cerinţe ale acusticii construcţiei:

  • pentru creşterea amortizării zgomotului Rw [dB] în cazul plafoanelor masive, plafoanelor alcătuite din grinzi de lemn si acoperişurilor uşoare
  • pentru îmbunătăţirea amortizării longitudinale a zgomotului Dn,c,w [dB] între încăperile învecinate pentru reducerea zgomotelor din cavitatea plafoanelor

Sunetul are proprietatea de a-şi căuta întotdeauna drumul de transmisie cel mai scurt între A şi B. Acesta este de obicei drumul care opune cea mai mică rezistenţă. De aceea, în acustica construcţiei este importantă o privire de ansamblu asupra cerinţelor, altfel succesul măsurilor de optimizare este supus unui anumit risc.

Absorbţie a zgomotului transmis prin aer

În acest caz, este important ca energia sonoră produsă într-o încăpere să nu fie transmisă, pe cât posibil, în încăperile care se află deasupra sau dedesubt.
Sunetul care se răspândeşte într-o încăpere va încerca însă întotdeauna să depăşească toate suprafeţele care delimitează încăperea (pereţii, plafonul, podeaua, ferestrele şi uşile), astfel încât, calitatea amortizoare a părţii de construcţie respective influenţează în ce măsură se permite acest lucru.
Dacă trebuie mărită amortizarea sonoră a plafonului brut (tavan din beton armat, din grinzi de lemn), acest lucru poate fi realizat printr-un tavan fals OWAcoustic.